Green recycling – Green modification

Green recycling

Resirkulering av skip

Green Yard utfører grønn resirkulering av skip i henhold til de strengeste nasjonale og internasjonale avtaler og regelverk.

Resirkuleringsprosessen vår sikrer at både arbeids- og miljøforhold blir oppfylt på en forsvarlig måte. Resirkuleringen foregår innendørs for å minimere risikoen for utslipp til miljøet. Moderne og innovativt verktøy med minimalt utslipp gir et godt arbeidsmiljø med mindre støy og støv til omgivelsene.

I resirkuleringsprosessen har vi stort fokus på gjenvinnings grad av alt avfall, blant annet ved re-salg av brukte skips deler til brukt markedet gjennom samarbeidspartnere og eget salg lokalt og i vår nettbutikk.

Resirkuleringen skjer etter den høyeste europeiske standard, Green Yard er det eneste verftet i sitt slag i verden.

I samarbeid med FFS Marine kan vi tilby alt av taubåttjenester og lektere til å frakte fartøyer til verftet vårt fra hele Europa.
Dette gjør at eier av skip kun har en part å forholde seg til fra beslutning til gjennomføring.

Green Yard er oppført på European List of ship recycling facilities.

 • Hong Kong-convention (HKC)
 • EU Ship Recycling Regulation (EU SRR)

Mottak og henting av jern og metaller

Green Yard tar imot alle typer jern og metaller (aluminium, kobber, skrapjern, messing, bly, kabel, sink, nikkellegeringer osv.) fra både næring- og privat kunder for resirkulering.

I samarbeid med lokale transportører tilbyr Green Yard henting av jern og metaller samt konteinere for lagring inntil opphenting.

Vi følger markedet tett og har nært samarbeid med landets største aktør av gjenvinnings- og miljøtjenester med spesielt fokus på jern og metaller. Dette gjør vår nedstrøms løsning svært konkurransedyktig, slik at vi til alltid er oppdatert på prisendringer og bevegelser i markedet som gir oss mulighet til å tilby konkurransedyktige priser.

Green Yard sitt mottaksanlegg har godkjent lastebilvekt som sikrer korrekt innveiing og oppgjør til kundene våre.

I tillegg tar vi også imot EE-avfall som f.eks. transformatorer, elektriske motorer, kabler osv.

Green modification

Green Yard tilbyr verfts tjenester som prefabrikkering, reparasjoner, elektrifisering, ombygginger, motorskifte, mobiliseringer og re-aktivering, samt klassing av både skip og rigger.

Vi har egen rigghavn med kort innseiling og stabile værforhold i tillegg til høyt kompetente samarbeidspartnere i alle ledd. Vi leverer selvsagt land-strøm til skip og rigger.

I tillegg til vårt personell på verftet har Green Yard også personell med lang erfaring fra arbeid offshore. Vi kan derfor tilby komplett pakke med: offshore survey, vedlikehold, modifiseringer, pre-fabrikkering og installasjon offshore.

Referanse: Dolphin drilling

"Green Yard har på kort varsel og under høyt tidspress levert fasiliteter, tjenester og arbeidskapasitet mot de behovene vi har utfordret dem på for et slikt omfattende prosjekt. Det har vært veldig nyttig å kunne ligge inntil en base med slike kapasiteter og ha tilgang til den nødvendige infrastrukturen så kompakt, og ikke minst å kunne utnytte de lokale leverandørene fasilitert gjennom Green Yard der det er behov for å komplementere tjeneste-og produktspekteret."

Vi håndterer komplekse prosjekter som krever stor kapasitet innen alle disipliner med både ressurser og utstyr. Vi kan tilby hele pakken fra teknisk til ferdigstillelse og commissioning.

Green yard legger stor vekt på lokale leverandører for å levere kostnadseffektiv og effektiv logistikk til våre kunder. Green Yard er ISO sertifisert ihht 9001 og 14001.

Verftet er plassert i fedafjorden i Kvinesdal kommune sentralt mellom Kristiansand og Stavanger, hvor alt ligger til rette for 24 timers drift året rundt.

 

Ingen jobb er for liten, ingen for stor

 • Stålarbeid
 • Rørlegging
 • Mekanikere
 • Innredningssnekkere
 • Elektro
 • Maling
 • Teknisk

Distriksforhandler gass

Green yard er gassforhandler i Lister for Nippon Gases Norge AS og leverer ut alle typer industri og næringsmiddelgass til kunder.

 

Vi tilbyr en av markedets beste priser.

Ta gjerne kontakt for å få en komplett oversikt over de beste tilbudene.

Kontakt:
Tlf: +47 900 98 185

Opplag tjenester skip og rigg

Green yard har store kaiområder og muligheter for ankring i områdene rundt verftet. Plasseringen inne i en fjord med stabile vær forhold gjør plassen meget godt egnet til å legge opp både skip og rigger. Vi har lagt opp landstrøm med målere til alle opplags plassene.

Ta kontakt med vår Lay up ansvarlig ved behov.

Tlf: +47 92 350 020

Aktuelt

Green Yard Group har fått landstrøm!

8. juni 2021

Green Yard konsernet har investert i 690V landstrømanlegg, og kan med dette gi et mer bærekraftig tilbud både for kunder, ansatte og miljøet.

Les mer

Om selskapet

Green Yard er etablert for å drive miljøvennlig resirkulering av skip og modifisering av skip og rigger etter høyeste standard.

Green Yard holder til på Angholmen i Fedafjorden på et etablert verftsområde med lange tradisjoner.

Vår store kapasitet med dypvannskaier, verksted og store lagerhaller med kort vei til Nordsjøen og resten av Europa sammen med vår erfaring og kompetanse gjør Green Yard til en attraktiv aktør innen sine forretningsområder.

Med lokalt eierskap fra Lister regionen jobber vi langsiktig med en felles målsetning om utvikling innen hvert forretningsområde til det beste for våre kunder.

VÅRE HOVEDOMRÅDER:

Green Recycling

 • Resirkulering av skip
 • Mottak og henting av jern og metaller

Green modification

 • Riggreparasjoner, vedlikehold og modifikasjoner
 • Onshore og offshore
 • Skipsreparasjoner, vedlikehold og modifikasjoner
 • Prefabrikasjon av stål, rør og maling
 • Engineering
 • Gassforhandler for Nippon
 • Andre verksted tjenester

Opplag tjenester skip og rigg

Kontakt oss

Green Yard AS
Org. nr.: 920 802 656

Send oss en melding via kontaktskjemaet, eller ring oss direkte.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.