Nytt skip til resirkulering

Green yard har i dag overtatt "Samskip Frost" med det formål og resirkulere båten. Green yard er stolt over å ha blitt valgt til dette oppdraget i konkurranse med utenlandske konkurrenter og ser på dette som et gjennombrudd for resirkulerings virksomheten vår. 

samskip-frost

At rederier nå velger vår metode foran lavkostland er noe som lover godt for fremtiden!

Samskip Frost vil ankomme Green Yard i løpet av uke 4 og vil bli slept fra Fredrikstad til oss ved hjelp av FFS Marine AS sin taubåt Amaranth.

Vi forventer at det vil komme flere kontrakter av denne størrelse i første halvdel av 2020. Noe som vil gi fullt trykk i resirkulerings avdelingen fremover.

Les mer på Samskip.com