Nytt skip til resirkulering

Green yard har i dag overtatt "Samskip Frost" med det formål og resirkulere båten. Green yard er stolt over å ha blitt valgt til dette oppdraget i konkurranse med utenlandske konkurrenter og ser på dette som et gjennombrudd for resirkulerings virksomheten vår. At rederier nå velger vår metode foran lavkostland er noe som lover godt for fremtiden!

samskip-frost

Green yard har i dag overtatt «Samskip Frost» med det formål og resirkulere båten. Green yard er stolt over å ha blitt valgt til dette oppdraget i konkurranse med utenlandske konkurrenter og ser på dette som et gjennombrudd for resirkulerings virksomheten vår. At rederier nå velger vår metode foran lavkostland er noe som lover godt for fremtiden!

Samskip Frost vil ankomme Green Yard i løpet av uke 4 og vil bli slept fra Fredrikstad til oss ved hjelp av FFS Marine As sin taubåt Amaranth.

Vi forventer at det vil komme flere kontrakter av denne størrelse i første halvdel av 2020. Noe som vil gi fullt trykk i resirkulerings avdelingen fremover.

Les mer på Samskip.com