Aktuelt

Green Yard Feda AS

Green Yard-konsernet har kjøpt Kvina Verft-eiendommen

3. desember 2021

Green Yard har siden 2018 bygget opp en betydelig aktivitet med miljøvennlig resirkulering av skip samt opplags- og rigghavnsvirksomhet ved Kvina Verft på Feda. Nå har selskapet kjøpt verftseiendommen på Feda i Kvinesdal kommune.

Green Yard skal resirkulere Normand Borg

Stor kontrakt med Solstad Offshore ASA om resirkulering av skip

5. oktober 2021

Green Yard har inngått avtale med Solstad Offshore ASA om kjøp av syv båter for resirkulering.

Green Yard Group har fått landstrøm!

8. juni 2021

Green Yard konsernet har investert i 690V landstrømanlegg, og kan med dette gi et mer bærekraftig tilbud både for kunder, ansatte og miljøet.

Borgland Dolphin ved Green Yard

Borgland Dolphin er igjen klar for nytt oppdrag

24. august 2020

Nok et vellykket opphold ved Green yard er over for Borgland Dolphin, som nå er på vei til nytt oppdrag i Norskehavet.

Green Yard Kleven

Green Yard Group overtar Kleven verft

18. juli 2020

Green Yard Group overtar videre drift ved Kleven Verft etter avtale med konkursboet og de involverte bankene. Kjernekompetansen bevares og Green Yard Kleven vil også for fremtiden være et av Norges mest anerkjente skipsverft.

Borgland Dolphin ved Green Yard rigghavn

Green Yard er blitt en etablert rigghavn

18. juni 2020

Verftet ble startet i 2018, og i 2019 ble forretningsområdet «Rigghavn» etablert. Allerede ett år etter – nå i 2020 – kan Green Yard notere seg for det som kan være et virkelig gjennombrudd når det gjelder denne type verftstjenester for rigger.

Ny gassforhandler

30. januar 2020

Green yard er gassforhandler for Nippon Gases Norge AS og leverer ut alle typer industri og næringsmiddelgass til kunder. Vi tilbyr også levering og henting.

Nytt skip til resirkulering

21. januar 2020

Green yard har i dag overtatt «Samskip Frost» med det formål og resirkulere båten. Green yard er stolt over å ha blitt valgt til dette oppdraget i konkurranse med utenlandske konkurrenter og ser på dette som et gjennombrudd for resirkulerings virksomheten vår. 

Borgland Dolphin ved Green Yard rigghavn

Gjennombrudd for Green Yard i et nytt marked

20. august 2019

Green Yard er i ferd med å ferdigstille arbeidet på det største oppdraget verftet har hatt til nå – nødvendig vedlikehold på riggen Borgland Dolphin.

Logo Norsk Gjenvinning

Norsk Gjenvinning Metall inngår strategisk samarbeid med Green Yard

14. februar 2019

Avtalen innebærer at Norsk Gjenvinning Metall (NGM) skal sikre gode nedstrømsløsninger for Green Yard. I tillegg har selskapene inngått avfalls- og operatøravtaler som vil være viktig for utviklingen av selskapene fremover.