Green Yard-konsernet har kjøpt Kvina Verft-eiendommen

Green Yard har siden 2018 bygget opp en betydelig aktivitet med miljøvennlig resirkulering av skip samt opplags- og rigghavnsvirksomhet ved Kvina Verft på Feda. Nå har selskapet kjøpt verftseiendommen på Feda i Kvinesdal kommune.

Green Yard Feda AS

Verftseiendommen har dype røtter i lokalsamfunnet med en historie som strekker seg flere tiår
tilbake i tid. For Green Yard er kjøpet en viktig milepæl som gir konsernet enda bedre
utviklingsmuligheter i årene som kommer. Kjøpet skjer ved overtakelse av alle aksjene i Kvina Verft
eiendom AS.

«Vi er bygget på vilje til hardt arbeid og et ønske om å stadig forbedre våre metoder og resultatet av
vår virksomhet. Med full kontroll over «eget hus» har vi bedre vilkår for å videreutvikle selskapets
virksomhet fremover, sier konsernsjef Hans Jørgen Fedog i Green Yard.

Eiendommen utgjør ca. 75 dekar med regulert næringseiendom og inkluderer blant annet
dypvannskai, verfts anlegg, kraner, bedding, alle fasiliteter for rigghavn-virksomhet samt godt
utviklet infrastruktur på land. Verftet har i tillegg en perfekt beliggenhet for aktiviteter knyttet til den
sørlige delen av Nordsjøen. Med dette kjøpet eier nå Green Yard Group begge eiendommene ved
sine verft i Ulsteinvik og Feda.

For kort tid siden offentliggjorde Green Yard blant annet kjøp av syv båter for resirkulering hvorav tre
skal resirkuleres ved Verftet på Feda, og fire ved Green Yard Kleven AS i Ulsteinvik.

«Vi har siden etableringen i 2018 hatt et godt og nært samarbeid med Kongevold-familien som eier
av verftet. Vi er takknemlige for dette gode samarbeidet og skal gjøre vårt ytterste for å forvalte
eiendommen videre i årene som kommer med ny vekst og aktivitet, avslutter Fedog».