Green Yard Group overtar Kleven verft

Green Yard Group overtar videre drift ved Kleven Verft etter avtale med konkursboet og de involverte bankene. Kjernekompetansen bevares og Green Yard Kleven vil også for fremtiden være et av Norges mest anerkjente skipsverft.

Green Yard Kleven

Green Yard Group har planer om å videreføre verftsvirksomheten ved Green Yard Kleven, men samtidig utvide virksomheten ved verftet til å omfatte nye forretningsområder i tillegg til skipsbygging og vedlikehold.

Green Yard (Feda), det andre verftet i Green Yard Group, er Norges ledende aktør innen miljøvennlig resirkulering av skip, og denne posisjonen vil gruppen nå søke å befeste ytterligere gjennom å introdusere også miljøvennlig resirkulering av skip ved Green Yard Kleven.

Dette vil tilføre Green Yard Kleven en ny aktivitet som vil gi verftet et mer stabilt arbeidstilfang, og dermed bidra til både å trygge driften av verftet, samt til å sørge for at arbeidsplassene ved verftet opprettholdes.

Green Yard Kleven har en lang og stolt historie som skipsbygger, og denne arven skal så absolutt videreføres da verftet også skal fortsette å bygge skip – i tillegg til aktivitetene i de øvrige forretningsområdene.

Med verftene Green Yard (Feda) og Green Yard Kleven i porteføljen, så fremstår Green Yard Group som en av de mest komplette verftsgrupperingene i Norge.