Gjennombrudd for Green Yard i et nytt marked

Green Yard er i ferd med å ferdigstille arbeidet på det største oppdraget verftet har hatt til nå – nødvendig vedlikehold på riggen Borgland Dolphin.

Borgland Dolphin ved Green Yard rigghavn

Borgland Dolphin, som har ligget i opplag i Lyngdal i lengre tid, ankret opp ved Green Yard i Kvinesdal 9. juni. Riggen, som er bygget i 1977, er svært solid, men etter lang tids bruk og opplag, så hadde den behov for nødvendig vedlikehold.

Arbeidet med riggen startet opp mer eller mindre umiddelbart etter at den hadde ankret opp. Green Yard har stått for både malerarbeid, elektrisk arbeid og en del stålarbeid, og Dolphin Drilling har også gjort en del arbeid på egen hånd.

Det at Green Yard fikk denne jobben, er et gjennombrudd i et nytt og svært interessant marked. Det har i flere år vært snakk om å få slike oppdrag til Angholmen, og det har vært et ønske fra flere hold om å få inn denne type rigger og arbeid. Så det at Green Yard nå har fått det til er stort!

Green Yard har imidlertid ikke vært alene om å jobbe med Borgland Dolphin. Dette har vært et svært godt samarbeidsprosjekt sammen med øvrige leverandører og samarbeidspartnere, både lokale og eksterne.

Det er svært positivt at tonnasje av denne kaliberen kan settes i stand igjen, og Green Yard er svært godt fornøyde med å ha fått bidra til at riggen nå blir klar til å påta seg nye oppdrag igjen.

Samtidig har dette nesten vært som en eksamen for Green Yard, som nå er i ferd med å avslutte arbeidet med riggen – den største jobben Verftet hittil har hatt.