Borgland Dolphin returnerer til Green Yard

For tredje gang ankommer i dag boreriggen Borgland Dolphin verftet på Feda. Ankomsten føyer seg inn i rekken av to tidligere og svært vellykkede opphold i 2019 og 2020, og befester Green Yard sin gode posisjon i riggmarkedet.

Borgland Dolphin til sjøs

Borgland Dolphin ankommer verftet etter avsluttet boreoppdrag nord for Gjøafeltet hvor riggen har vært i oppdrag for Wellesley Petroleum AS. Riggen skal gjennomføre både nødvendig vedlikehold og oppgraderinger, og er ventet å ligge i opplag hos Green Yard frem mot sommeren.

«Vi i Green Yard er stolte av det gode samarbeidet som over tid er utviklet med Dolphin Drilling. I tillegg til å utvikle vår egen organisasjon og våre egne verftstjenester gir også denne typen oppdrag ringvirkninger til næringslivet i Kvinesdal kommune og i Lister-regionen for øvrig. En rekke lokale og regionale underleverandører til Green Yard vil få muligheten til å levere produkter og tjenester til en kunde som skaper vekst og utvikling i næringslivet, sier konsernsjef Hans Jørgen Fedog i Green Yard»

Særlig gledelig er det at oppdraget også ventes å gi økt aktivitet for lokale servicebedrifter, ikke minst innen hotell- og serveringsbransjen – næringer som har blitt særlig hardt rammet i covid-perioden.