Borgland Dolphin er igjen klar for nytt oppdrag

Nok et vellykket opphold ved Green yard er over for Borgland Dolphin, som nå er på vei til nytt oppdrag i Norskehavet.

Borgland Dolphin ved Green Yard

Borgland Dolphin har vært hos Green Yard på Angholmen i Fedafjorden gjennom hele sommeren – i drøyt to måneder. I løpet av denne perioden har Green Yard gjort nødvendig vedlikehold på riggen, som nylig har vært på boreoppdrag i Nordsjøen.

Vedlikeholdet som har blitt gjort er et viktig element i det å klargjøre riggen for nye oppdrag, i dette tilfelle for operatøren Wellesley, hvor Borgland Dolphin skal bore letebrønn for Schweinsteiger-prospektet i Norskehavet.

Dette er andre gang Borgland Dolphin har vært hos Green Yard for nødvendig vedlikehold. Sett i sammenheng med interessen verftet har fått fra andre rigg-aktører i markedet, så betyr det at Green Yard nå har fått et navn i dette markedet.

Den posisjonen skal verftet befeste ytterligere gjennom planlagte investeringer i landstrøm, noe som vil være bra både for naboene og miljøet, samt forbedring av adkomsten til riggene.

Det har vært en hektisk sommer for Green Yard, med overtagelse av Kleven verft, etablering av verftsgruppen Green Yard Group, samt oppdraget med Borgland Dolphin.

På tross av dette har arbeidet med riggen gått aldeles utmerket også denne gangen. Dette skyldes ikke minst det solide bidraget Green Yard har fått fra sine lokale og regionale underleverandører, som nok en gang har levert tjenester, service, og kvalitet på et høyt nivå.

Nå er riggen klar for nytt oppdrag, og allerede på vei til ny lokasjon i Norskehavet.

Green Yard ønsker Borgland Dolphin lykke på reisen, og hjertelig velkommen tilbake.